เครื่องมือวัด MEASURING TOOLS

เครื่องมือวัด MEASURING TOOLS

• 1205, 1208, 1108 (เวอร์เนีย, เวอร์เนียปากยาววัดลึก, เวอร์เนียดิจิตอล) • 3108, 3109 (ไมโครมิเตอร์วัดนอก, ไมโครมิเตอร์วัดใน) • ISH-R150 (เครื่องวัดความแข็ง HR-A, -B, -C, -D, -F, -G) • 2308, 2313, 2381 (ไดอัลเกจ อนาล็อคและดิจิตอล) • 4820, 4824, 4801, 4806 (เกจวัดเกลียว, วัด R, วัดองศา) • 2871, 2863, 2365 (เกจวัดความหนา) • 4166, 4100 (พินเกจ, เกจบล็อค) • 4120, 4129, 4130, 4139 (เกจวัดเกลียวใน-เกลียวนอก, GO, NO-GO)

Product details

 1. Brand INSIZE

NEO TOOLS CO., LTD.

Stand:
 • AD31
Neo Tools Co., Ltd. and Pacific Tools Co., Ltd. are the well established companies. Our vision is to provide good quality products at affordable prices.Neo Tools Co., Ltd. and Pacific Tools Co., Ltd. are the well established companies. Our vision is to provide good quality products at affordable prices.

View Company Profile

More products from this Company:

 • เครื่องมือวัด (SMALL MEASURING TOOLS)

  • MW110 เวอร์เนียดิจิตอล • MW110-WR เวอร์เนียดิจิตอลกันน้ำ • MW142 เวอร์เนียไดอัลเกจ • MW200-DBL ไมโครดิจิตอลวัดนอก • MW201-DAB ไมโครดิจิตอลวัดนอกกันน...

 • แม่เหล็ก (MAGNETIC TOOLS)

  • SAFER / HELMHOLTZ (แม่เหล็กถาวรยกงานแผ่น, งานเพลากลม) • EME (แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าเส้นถี่) • EMA (แท่นแม่เหล็กไฟฟ้า งานทั่วไป) • PMM (แท่นแม่เหล็กถาวรสำ...

 • ปากกาจับชิ้นงาน โต๊ะหมุน, หัวแบ่ง

  • HRV, VICE-IN-ROW (ปากกาจับชิ้นงานเล็กสำหรับงานลิต) • MINI VICE A, B, C (ปากกาจับชิ้นงานเล็กสำหรับพื้นที่จำกัด) • HPAC-S, HPAC-F, HPAQ (ปากกาสำหรับ M...

 • ปากกาจับฉาก , PUNCH FORMER, หัวคว้าน,...

  • VB, VD (ปากกาจับฉากสำหรับเครื่องเจียรนัยราบ) • PFA, PFB, PFC, PFD (PUNCH FORMER) • PGA, PGAS, PGS (PUNCH GRINDER) • BHB, BHC2 (ชุดหัวคว้าน) • P-M, S...

Online Business Matching

Online Business Matching as a special privilege for you to receive 10 recommendation shot list via e-mail before show day. It’s made to assist you or saving time to plan a visit (The system will analyze data from your inform in registration.)

Simply pre-register to visit to receive “Match Me” service.

Special for METALEX Exhibitors and Visitors who travel with AirAsia from November 17 – 27, 2017, present your Boarding Pass or E-Ticket at AirAsia BIG booth at the show, instantly get 500 BIG Points* which you can redeem as one flight on AirAsia.

*500 Big Points can be redeemed as a flight ticket during Final Call Sale. Details: www.airasiabig.com.

Website Supporter
Related Exhibition
Latest eNewsletter
Invitation Flyer

We use cookies to operate this website and to improve its usability. Full details of what cookies are, why we use them and how you can manage them can be found by reading our Privacy & Cookies page. Please note that by using this site you are consenting to the use of cookies.