การบริหารจัดการเทคโนโลยี ERP ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจและคุ้มค่าการลงทุน

การบริหารจัดการเทคโนโลยี ERP ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจและคุ้มค่าการลงทุน

21 Nov 2019, 13:00 - 16:00

ROOM MR215
Language:
Thai (Thailand)

Co-organized by Software Park Thailand  & Reed Tradex

Location 
MR215, 2nd Floor, BITEC, Bangkok

For more information please contact 
Manussawee Nokkaew
02 583 9992 #1483
Manussawee.Nokkaew@nstda.or.th

* Seminar will be conducted in Thai

Click here for reserve your seat

We use cookies to operate this website and to improve its usability. Full details of what cookies are, why we use them and how you can manage them can be found by reading our Privacy & Cookies page. Please note that by using this site you are consenting to the use of cookies.