ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน “METALEX” นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

2022 ENEWSLETTER

eNewsletter #1

eNewsletter #2

eNewsletter #3

eNewsletter #4

eNewsletter #5

eNewsletter #6

eNewsletter #7

eNewsletter #8

eNewsletter #9

eNewsletter #10

eNewsletter #11

eNewsletter #12

eNewsletter #13

eNewsletter #14

eNewsletter #15

eNewsletter #16

eNewsletter #17

eNewsletter #18

eNewsletter #19

eNewsletter #20

eNewsletter #21

eNewsletter #22

e-Show Daily

ขอบคุณที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลหการ

แล้วพบกันใหม่ที่เมทัลเล็กซ์ พฤศจิกายนนี้!

ทีมงานเมทัลเล็กซ์ขอขอบคุณนักอุตสาหกรรมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของงานเมทัลเล็กซ์ มาร์ช และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลหการไปข้างหน้า พวกเราจะเดินหน้าต่อไปและพบกันอีกครั้งที่งาน เมทัลเล็กซ์ วันที่ 16-19 พฤศจิกายนนี้ ที่ไบเทค บางนา!

9 มีนาคม 2565

10 มีนาคม 2565

11 มีนาคม 2565

12 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโลโก้ด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้เหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้นำไปใช้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานที่จัดโดยบริษัทฯ เท่านั้น

สำหรับสื่อพันธมิตร

กรุณาติดต่อ

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 0 2686 7354

F. 0 2686 7288

E. karun.wara@reedtradex.co.th

คุณสุธรรม ช่วยตั้ง

T. 0 2686 7248

F. 0 2686 7288

E. sutham.chuaitang@reedtradex.co.th

หมายเหตุ!

METALEX”  เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล