20-23 พฤศจิกายน 2567

สัมมนา

พิชิตองค์ความรู้อัจฉริยะด้านโลหการ

เมทัลเล็กซ์ คือศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ในแวดวงนักอุตสาหกรรมโลหการ ที่ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์มารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอโนว์ฮาวทั้งในด้านเทคนิคและธุรกิจจากผู้รู้ตัวจริงในวงการ

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว #metalex2024

หมายเหตุ!

METALEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล