สัมมนา

พิชิตองค์ความรู้อัจฉริยะด้านโลหะการ

เมทัลเล็กซ์ คือศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ในแวดวงนักอุตสาหกรรมโลหะการ ที่ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์มารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอโนว์ฮาวทั้งในด้านเทคนิคและธุรกิจจากผู้รู้ตัวจริงในวงการ

หัวข้อการสัมมนาและรายละเอียดจะติดตามมาในเร็วๆ นี้ ท่านสามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือคลิกลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับทราบข่าวสาร โทร 0 2686 7222 หรืออีเมลไปยัง: conference@reedtradex.co.th.

หมายเหตุ!

METALEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล