20-23 พฤศจิกายน 2567

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลทั่วไป

กรุณาติดต่อ RX Tradex Call Center

T. 02 686 7222 

E. [email protected]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองพื้นที่

กรุณาติดต่อ คุณลักขณา บรรจงเกตุ

T. 02 686 7287

E. [email protected]

OVERSEAS AGENT

CHINA

RX International Sales Group (China)

Ms. Joyce Ma

T. +86 10 5933 9454
E. [email protected]

GERMANY

RX Deutschland GmbH

Ms. Anna Reineke

T. +49 211 55628565
M. +49 172 8922729
E. [email protected]

INDIA

RX International Sales Group (India)

Ms. Priyanka Videsh

T. +91  22 6771 6605
E. [email protected]

ITALY

RX Go Lite di Marinella Croci

Ms. Marinella Croci

T. +39 329 1659798
E. [email protected]

JAPAN

Act International, Inc.

Ms. Miho Ochiai

T. +813 5770 5581 
M. +813 5770 5583
E. [email protected]

KOREA

RX International Sales Group (Korea)

Mr. Ryan Ryu (류원우 차장)

T. +82 70 7777 1952
E. [email protected]

MALAYSIA

Lay Event Management

Ms. Florence Lay

T. +601 2838 0769
E. [email protected]

SINGAPORE

Singapore Precision Engineering and Technology Association (SPETA) 

Mr.  Wong Anwei  

T. +65 6753 8909 
E. [email protected]

SWITZERLAND

DELTABLUE.EVENTS

Mr. Hanspeter Hunziker

T. +41 55 2228881
M. +41 79 252 9292
E. [email protected]

TAIWAN

Tai-Den Co., Ltd.

Ms. Lilla Ling

T. +886 2 2834 3716
F. +886 2 2893 3706 
E. [email protected]

TÜRKIYE

RX Tüyap International Sales Group (Türkiye)

Ms. Hilal Ozdemir

T. +90 530 641 3525
E. [email protected]

UNITED KINGDOM

The Manufacturing Technologies Association (MTA)

Ms. Karen Finegold​​​​

T. +44 7795 683693
E. [email protected]

VIETNAM

RX International Sales Group (China)

Ms. Linda Liu

T. +86 10 5933 9069
E. [email protected]

REST OF THE WORLD

RX Tradex (Thailand)

Please contact: Ms. Lukkhana Bunjongket

T. +66 2686 7287
E. [email protected]

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อ

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 02 686 7354

E. [email protected]

คุณสุธรรม ช่วยตั้ง

T. 02 686 7248

E. [email protected]

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว #metalex2024

หมายเหตุ!

METALEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล